Wie zijn wij?


LOGO_CHANGING-GAMESChanging Games is een Coöperatie U.A. met vijf leden:

Voorzitter: Eric Versleijen
Secretaris: Richard Borgman
Penningmeester: Menzo Kwint
Lid: Jan-Willem Boots
Lid: Harold Zijp

Eric Versleijen

Het bedenken, maken en uitproberen van spellen en simulaties is iets dat ik al vanaf mijn jongste jeugd heb gedaan. Eerst natuurlijk nog zoekend, verkennend, maar naarmate ik meer oefende en meer speelde werd het in een spelvorm vervatten van allerlei alledaagse zaken een soort tweede natuur. Ik heb bijvoorbeeld voor natuurkunde en geschiedenis op de middelbare school zelf al ontwerpen gemaakt waardoor ik de stof spelenderwijs op kon nemen.

Gedurende de middelbarchanging_games-eric_v-0814-002se schoolperiode kwam daar nog een hartstochtelijke passie voor schaken, het ultieme strategische spel bij uitstek, bij en van daaruit met vrienden allerlei bestaande en populaire bordspelen.

De connectie van de bordspelen naar simulaties verliep bij mij via het bekende Role Playing Game, Dungeons and Dragons. Hier werd het op papier ‘spelen’ van een fantasiefiguur, zeg maar een soort toneel, geïntegreerd binnen allerlei spelregels. Hiermee werd de integratie van regels, sociale interactie, creativiteit en doelgericht handelen steeds duidelijker, leuker en vooral ook leerzaam.

Tijdens mijn militaire opleiding op de KMA ontdekte ik meer mensen die graag en veel speelden. Bij voorkeur allerlei verschillende soorten spelen. Ik kwam bij een vereniging in Groningen terecht. Deze hield zich bezig met conflictsimulaties, zeg maar gewoon allerlei soorten Wargames.

De groep vrienden waarmee ik op de KMA en in Groningen begonnen ben, nu meer dan 25 jaar geleden, reken ik nog steeds tot mijn beste vrienden, ondanks de vele conflicten rond spelen die we hebben uitgevochten. Tot op de dag van vandaag spelen we regelmatig samen. Onze spelen zijn, net als wij, volwassener geworden. De mechanieken zijn verfijnd en de veelal historische, politieke inhoud stijgt, de ‘plots’ worden minder voorspelbaar.

De oplossingen die binnen een spel gekozen worden echter, verbazen ons nog steeds. Onze creativiteit, doelgerichtheid, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden, inschatting van kritische informatiebehoefte en besluitvorming stijgen iedere keer opnieuw wanneer we spelen.
Een groot goed, ook in mijn werk als officier, leidinggevende, projectmanager, beleidsmedewerker en consultant bij overheden.

Richard Borgman

Een spelletjesvereniging in Groningen. Een groep daarbinnen met passie voor historische veldslagen. Van student naar engineer, van spel naar strategie. Ontwikkeling, dat is wat in mijn leven een grote rol speelt.

Wat brengt hchanging_games-richard-0814-001set decennia lang spelen van spellen met een groep vrienden? Vooral een goed inzicht in jezelf en de anderen, en uiteindelijk het besef dat niet het spel maar de spelers het spel maken. Het spel is een middel en zeker niet het doel. Ik ben me bewust geworden van sterke en zwakke kanten van mijzelf en van anderen. En ik ben deze beide gaan waarderen, omdat beide kanten bijdragen aan ontwikkeling.

In het begin gebruiken spelers vooral hun voorkeursmechanismen, vaak hun sterke kanten, om een spel of situatie naar hun hand te zetten. Dat is vertrouwd en voelt comfortabel. Dat maakt je als speler echter ook voorspelbaar en daardoor kwetsbaar.

In de loop van de jaren zie je dat het verder ontwikkelen van je mechanismen die je voorkeur niet zozeer hebben, je uiteindelijk een completere speler maken, moeilijk voorspelbaar voor je medespelers en meer ervaren om anderen goed in te schatten. Strategie wordt een onmisbaar onderdeel van spel.

Ook in werksituaties is strategie van belang, waarbij het de kunst is om daarbij dichtbij jezelf te blijven en toch je doelen te halen. Spel bij Changing Games biedt de mogelijkheid om te experimenteren met de rollen die je in werksituaties kunt aannemen en die bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelen. Het herkennen van je eigen mechanismen en die van anderen en het gebruiken van de nieuwe ervaringen via spel leiden vaak tot verrassende resultaten en inzichten.

Als senior instrument engineer gebruik ik deze inzichten bij het analyseren van complexe processen en het op waarde schatten van organisatie- en persoonlijke belangen. Deze vaardigheden zijn niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat Changing Games een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw afdeling en medewerkers. Daar zet ik mij graag voor in.

Menzo Kwint

Al heel vroeg was mijn interesse voor militaire geschiedenis daar. En het spelen met soldaatjes. De link tussen beide ontstond met de aanraking van spelregels om op serieuze wijze veldslagen te kunnen nabootsen! Eindelijk kon op “semi- wetenschappelijke” wijze de tegenstander alle hoeken van het veld ingestuurd worden.

Maar echanging_games-menzo-0814-002sr was meer. Het spelen leidde tot een verdere verdieping van de kennis van de geschiedenis, de veldslagen, legers en opperbevelhebbers. Sterker nog, al lezende over veldslagen, werd direct de analyse vanuit de spelregels uitgevoerd. Was de uitkomst te verklaren vanuit de spelregels? Of was sprake van een Lucky generaal? Wat was nodig geweest om te winnen? Waarom waren bepaalde legers, bijvoorbeeld de Romeinen, zo lang succesvol? Daar moeten verklaringen voor zijn.

Dergelijke vragen leidden tot een pragmatische blik op zaken. Wat is belangrijk? Wat niet? Wat wordt eindelijk beoogd? Met het besef dat processen zich heel onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Met bijna twintig jaar ervaring in juridische en economische vraagstukken bij gebiedsontwikkelingstrajecten heb ik gemerkt dat dergelijke vragen in alle vakgebieden voorkomen. Zo heb ik heel veel ervaring opgedaan met Publiek Private Samenwerking (PPS) organisaties waar vele partijen, daaronder ook overheden, met vaak zeer uiteenlopende belangen tot praktische en werkbare afspraken zijn gekomen.

De bewustwording van de noodzaak van focus, het rekening moeten houden met het onverwachte, de creativiteit om hierop een antwoord te formuleren, dat is graag wat ik u aanbied met Changing Games

Het spel blijft een ultieme bron van verbetering en leren voor mij.

Jan-Willem Boots

Spelen zoals bedoeld in Changing Games begon voor mij in april 1980. Mijn ouders hadden een abonnement op de KIJK en in het nummer van die maand stond een artikel over hoe volwassen mannen met tinnen figuren de grote veldslagen van de wereldgeschiedenis naspeelden. Vaak met verrassende uitkomsten. Daar moest ik meer van weten.

changing_games-jan-willem-0814-001sEr ging een wereld voor mij open die me veel heeft gebracht. Langdurige vriendschappen zoals die met mijn mede-oprichters. Ook successen op de vele toernooien waar ik aan deelnam, met als hoogtepunt de derde plaats op het WK van 1988. Dat is inmiddels al weer enige tijd geleden maar net als bij alle passies verlies je niets van wat je leert en bouw je alleen maar op met het verstrijken van de tijd.

Toernooien speel ik inmiddels veel minder omdat naast de hobby ook mijn zakelijke leven zich verder ontwikkelde. Ik merk heel duidelijk dat het spelen mij ook hier veranderde en meer dingen leerde dan anders.

In mijn verschillende rollen door de jaren heen binnen de innovatie afdeling van een groot Nederlands voedingsbedrijf gebruikte en gebruik ik bewust en onbewust veel van hetgeen ik leer tijdens het spelen. Het maakt mij bovenmatig sterk op het gebied van tactisch en strategisch denken. Of zoals een directeur ooit zei: we put on the different colored hats of thinking, but JW, we need you to put on your strategic hat. De combinatie van business strategie, innovatie en spel ervaring op hoog niveau is wat ik toevoeg aan het aanbod voor U van Changing Games.

En die KIJK? Op een rommelmarkt een jaar geleden kwam ik die weer tegen, en ik heb hem weer.

Harold Zijp

Al ver voordat ik geschiedenis ging studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen was ik meer dan gemiddeld geïnteresseerd in krijgsgeschiedenis. Tijdens mijn studie kwam ik voor het eerst serieus in aanraking met conflictsimulatiespelen. Ik deed er tevens vrienden op die me veel waard zijn.

Na mijn studie heb ik me verdiept in de ontwikkeling van moderne media zoals het world wide web en social media. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe materie naar begrijpelijke taal. Conflictsimulaties zijn ook na meer dan 25 jaar nog een bron van vermaak én kennisontwikkeling. Daarnaast ben ik als het even kan met een camera op slagvelden te vinden om te proberen de echo’s van het verleden vast te leggen.

Commissaris van Advies :

Eric ter Keurs
Toen de leden van de coöperatie Changing Games mij vroegen om hen in voorkomende gevallen te willen adviseren, kon ik geen nee zeggen. Allen zijn goede vrienden van mij, we kennen elkaar al jaren, en ik heb mogen merken dat het product dat Changing Games kan bieden aan bedrijven, organisaties en zeker ook overheden, in een behoefte voorziet.
Serious Gaming is een uitstekende manier om tegen het eigen handelen als groep én als individu aan te kijken op een compleet nieuwe manier. En dat is goed. Want met mijn ruim 20 jaar ervaring bij diverse overheden, waarvan de laatste 10 jaar als burgemeester in een tweetal gemeenten, heb ik mogen constateren dat de wereld van het openbaar bestuur de laatste jaren in hoog tempo verandert en complexer wordt. Dat stelt nieuwe en steeds hogere eisen aan ambtenaren en bestuurders.
Serious Gaming helpt ons allen om beter voorbereid te zijn op hetgeen op ons pad komt.