Benadering

LOGO_CHANGING-GAMESVaardigheden herkennen door meervoudige benadering

In spellen of simulaties van een organisatie komen veel aspecten van het daadwerkelijke werken in die situatie of organisatie voor. Wanneer gaat het om organisatiebelangen en wanneer staan persoonlijke belangen voorop? Vaardigheden als onderhandelen, de analyse van een complexe omgeving, collegialiteit (of juist niet), samenwerken, doelgerichtheid, risico’s nemen of ze juist vermijden, competitie, creativiteit, durf of juist voorzichtigheid, competentieontwikkeling, omgaan met onverwachte situaties en daarmee flexibiliteit of juist niet. Al deze aspecten komen wij dagelijks tegen op ons werk en komen daarom expliciet voor in onze spellen. Bij leren door spel, wat iedereen al vanaf de jongste jeugd gedaan heeft, integreren wij allerlei lessen. Sommige zelfs onbedoeld. In de interactie tussen mensen, aangespoord door een plezierige setting en bezigheid, komen altijd onverwachte gebeurtenissen voor. Het is een meervoudige benadering.

Blijvende leereffecten

Naast de integratie vancollage serious gaming al die leereffecten blijven de echte lessen door de momenten van plezier of teleurstelling met behulp van spellen of simulaties veel langer hangen. Het menselijk brein houdt zaken die beleefd of doorleefd zijn veel langer vast dan zaken die bijvoorbeeld klassikaal, via boeken, presentaties of op andere manieren via eenrichtingverkeer zijn doorgegeven. De leereffecten vanuit spellen en simulaties zijn door de interactie en het spelelement beter en langduriger zichtbaar. CHANGING GAMES ontwikkelt op uw verzoek, samen met u een passende manier om het spelen en simuleren voort te zetten, om de bereikte effecten nog dieper te verankeren en het plezier vast te houden tot in de echte werksituatie. Wij gaan deze uitdaging graag samen met u aan!