Gemeentespel


Het Gemeentespel© 

De kracht van het spelLOGO_CHANGING-GAMES
In spellen of simulaties van een organisatie komen veel aspecten van het daadwerkelijke werken in
die situatie of organisatie voor. Wanneer gaat het om organisatiebelangen en wanneer staan andere
belangen voorop? Vaardigheden als onderhandelen, de analyse van een complexe omgeving,
collegialiteit, samenwerken, doelgerichtheid, risico’s nemen of ze juist vermijden, competitie,
creativiteit, durf of juist voorzichtigheid, competentieontwikkeling, omgaan met onverwachte
situaties en daarmee flexibiliteit of juist niet. Al deze aspecten komen wij dagelijks tegen op ons
werk en komen terug in ons spel.

CHANGING GAMES heeft speciaal voor lokale overheden het Gemeentespel ontwikkeld. In het
Gemeentespel wordt u uitgenodigd om als groep leiding te geven aan een aantal afdelingen binnen
een gesimuleerde gemeente. Met uw collega’s gaat u vorm geven aan de ontwikkelingen binnen die
gemeente; ontwikkelingen die financiële consequenties zullen hebben, maar die ook voelbaar zijn
op straat. De besluiten hebben effect op de gemeentelijke begroting en de burgertevredenheid.
Voordat de voorstellen daadwerkelijk besluiten worden, zal uiteraard eerst instemming nodig zijn van de wethouder en tenslotte de gemeenteraad.

Invloed
Zelf wilt u als speler een zekere mate van invloed krijgen op de besluitvorming. Afhankelijk van uw positie in de gemeente, zal uw invloed groter of kleiner zijn. Personeel kan van baan wisselen of elders binnen de gemeente toegewezen krijgen.
Onvoorziene gebeurtenissen
Daarnaast zal de gemeente regelmatig geconfronteerd worden met onvoorziene gebeurtenissen vanuit de buitenwereld, die uiteraard niet zonder gevolgen voor de gemeente zullen zijn.
Integreren van specifieke vragen
De opzet van het spel is zo gekozen dat specifieke vragen die u als gemeente graag aan bod ziet komen in de training, ingebouwd kunnen worden, zowel op gebied van samenwerking en de eigen rol daarin als op gebied van context waarin uw gemeente verkeert.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *