Gemeentespel

LOGO_CHANGING-GAMES
Het Gemeentespel© 

CHANGING GAMES heeft speciaal voor lokale overheden het Gemeentespel© ontwikkeld. In het Gemeentespel© wordt u uitgenodigd om als groep ambtenaren leiding te geven aan een aantal afdelingen binnen een gesimuleerde gemeente. Met uw collega’s gaat u vorm geven aan de ontwikkelingen binnen de gemeente; ontwikkelingen die financiële consequenties zullen hebben, maar die ook voelbaar zullen zijn op straat. Denk bijvoorbeeld aan lagere belastingen. De besluiten hebben effect op de gemeentelijke begroting en de burgertevredenheid. Voordat de voorstellen daadwerkelijk besluiten worden, zal uiteraard eerst instemming nodig zijn van de wethouder en de raad.

Invloed
Zelf wilt u als speler een grote mate van invloed krijgen op de besluitvorming. Afhankelijk van de afdelingen waaraan u leiding geeft, zal uw invloed groter of kleiner zijn. Leidinggevenden kunnen van baan wisselen of een andere afdeling toegewezen krijgen.

Onvoorziene gebeurtenissenSerious gaming
Daarnaast zal de gemeente regelmatig geconfronteerd worden met onvoorziene gebeurtenissen vanuit de buitenwereld, die uiteraard niet zonder gevolgen voor de gemeente zullen zijn.

Integreren van specifieke eigen leervragen
De opzet van het spel is zo gekozen dat specifieke vragen die u als gemeente graag aan bod ziet komen in de training, ingebouwd kunnen worden. Concrete vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: wat vindt de deelnemer van zijn eigen inzet? Hoe beoordeelt hij het optreden van het team? Voelt hij zich verantwoordelijk voor het algemene belang? Is er sprake van loyaliteit? Wordt er gebruikt gemaakt van collectieve intelligentie? Wordt er creatief opgetreden? Kortom: u opereert in een heel interactieve en dynamische omgeving!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *