Spellen en Artikelen

AIV-advies vergelijkt dreiging Rusland met oude ‘vertrouwde’ Koude Oorlog

Op 18 november  2017 werd er een artikel in de Volkskrant online geplaatst waarin Changing Games ingaat op  recente ontwikkelingen in de Baltische staten en het advies van de AIV.

Changing Games mengt zich graag in de discussie over nut en noodzaak van serious games. Zo laatstelijk met haar artikel in het Financieele DagbFD 20150207 Bordspel soms nuttiger dan game voor computer-page-001lad van 7 februari 2015 over de verschillen tussen computer games en bordspellen:

Bordspel soms nuttiger dan game voor computer

Jan-Willem Boots, Richard Borgman, Menzo Kwint, Eric Versleijen en Harold Zijp

Met interesse hebben wij het artikel van Salem Samhoud gelezen in het FD van 26 januari 2015. Gaming is serieus en serious games zijn niet meer weg te denken om spelenderwijs ervaring op te doen.

Zo worden computersimulaties al lang ingezet voor het trainen van specifieke vaardigheden zoals die van piloten. Piloten doen zo in een veilige omgeving, als onderdeel van hun training, ervaring op om hun gedrag in een noodsituatie het juiste te laten zijn. Het doel is de voorspelbaarheid van gedrag te verhogen en daarmee de veiligheid.

Maar wat als het doel de omgang met het onvoorspelbare is? De kaders van computersimulaties, hoe complex en briljant ook, ontwikkelen niet verder na het moment dat ze gecreëerd zijn. De patronen liggen vast in de software. Maar wat als we patronen willen en moeten doorbreken? Hoe kom je tot een game changer, een nieuwe strategie of ga je om met onderhandelingen in een continu veranderende wereld met vele totaal onverwachte gebeurtenissen?

Hier is menselijke interactie onontbeerlijk. Los van de vraag of dit door computers gefaciliteerd kan of moet worden denken wij dat hier een spel met, tussen en door mensen de betere oplossing biedt. Hier zien mensen elkaar en communiceren zij. Belevenissen worden direct gedeeld en iedereen speelt op zijn eigen manier daarop in. Ruim 80 % van alle menselijke communicatie is non-verbaal. Daarvan gaat veel verloren in computergames. Mensen hebben hun eigen creativiteit, vaardigheden en nukken en kunnen, in onderlinge interactie over niet vooraf bepaalde zaken, beter dan een computerspel ook zelf een spel maken tot wat het is. Een bordspel biedt de beste mogelijkheid om nagenoeg onbeperkt verbeeldingskracht in te zetten.

Wij stellen niet dat computergames minder bruikbaar zijn. Zij dienen een ander doel, zoals de app van &Samhoud voor de Griekse zorgverzekeraar waar verspreiding en bereik van waarde zijn. Maar het bewerkstelligen van gedragsverandering zou wel eens te veel kunnen zijn voor een computergame.

De auteurs zijn oprichters van Changing-Games.nl.

 

Transparantie en lerend vermogen gaan hand in hand

Menzo Kwint en Eric Versleijen

Cees Visser en Harry Rijnen roepen bestuurders op om dilemma’s en risico’s die zij zien te benoemen (FD 19 juni 2014). Deze oproep kan veel verder gaan. Door gezamenlijk risico’s te analyseren is men beter in staat om scenario’s en alternatieven uit te stippelen.

Dit kan spelenderwijs. In een spel of simulatie kunnen de verschillende deelbelangen van en met de belangrijkste stakeholders in een veilige omgeving worden nagebootst, onderzocht en LOGO_CHANGING-GAMESbenoemd en afgezet tegen het algemene belang. Zo ontstaat onderlinge interactie en kan iedereen input leveren en betrokken worden bij de keuzes.

Al doende ontstaat een collectieve bewustwording van de ideeën, doelstellingen en van wat er moet gebeuren. Een organisatie wordt een collectief met een doel en niet enkel een bestuurder met een idee cq besluit.

Dit laatste is cruciaal. Uitvoering is per definitie onderhavig aan ‘frictie’; alles wat misgaat als gevolg van de invloed van de buitenwereld en een suboptimale organisatie. Wanneer iedereen in een organisatie hetzelfde doel nastreeft kan frictie direct bestreden worden op het niveau waar het ontstaat allemaal indachtig het gestelde doel. Iedereen kent zijn (sub)doelstellingen en weet met welke middelen deze gehaald moeten worden.

Het beoordelen van besluiten en uitvoering enkel op basis van het feitelijk resultaat is onvoldoende. Het is te makkelijk. Wat waren de omstandigheden, welke informatie was beschikbaar, wat waren de alternatieven en op welke gronden is het besluit genomen? Was het een toevalstreffer of heeft het collectief -en niet alleen de bestuurder- ondanks vele tegenslagen alsnog een acceptabel resultaat weten te halen?

In plaats van te gokken op geluk, kunnen bestuurders en andere betrokkenen beter meedenken. Benoem risico’s en vertrouw op het lerend vermogen.

Mr drs M.M.H.G. Kwint en E.T.G. Versleijen
Zijn oprichters van Changing-Games.nl

pagina 10, 27-06-2014 © Het Financiële Dagblad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *